LctzFCBNg3760RXZBl3713UIbnO3901UBxPe3948IGOqI3243NWCaW3149wVPtI3384guwoE1504kfBL11045XFBxC8084iiPLM8460LEQsBQaSrX0v9uS4711139LPIbq7003uiBFZ7332kwVe11092LmbyK6157sNQcF6063NVIX11092eGIFN6157dDGDX6063Qtgp11092IBxen6533jKKHd77086EKe

HOME > 교육지원 > POSTECH 무한상상실
교육 신청
번호 교육명 접수기간 정원 상태
106 3D 펜, 3D 아트워크 2018-04-30 ~ 2018-05-25 13/20명 마감
105 문제해결형 메이킹-지진감지기 2018-04-30 ~ 2018-05-18 7/20명 마감
104 VR(가상현실) 2차 2018-04-30 ~ 2018-05-17 8/20명 마감
103 아두이노코딩 1차 3일(중급) 2018-04-30 ~ 2018-05-14 15/20명 마감
102 아두이노코딩 1차 2일(중급) 2018-04-30 ~ 2018-05-14 16/20명 마감
101 아두이노코딩 1차 1일(중급) 2018-04-30 ~ 2018-05-14 17/20명 마감
100 문제해결형 메이킹-지진감지기 2018-04-30 ~ 2018-05-11 3/20명 마감
99 3D 프린팅을 위한 3D 모델링 2차 5일(중급) 2018-04-30 ~ 2018-05-07 5/20명 마감
98 3D 프린팅을 위한 3D 모델링 2차 4일(중급) 2018-04-30 ~ 2018-05-07 6/20명 마감
97 3D 프린팅을 위한 3D 모델링 2차 3일(중급) 2018-04-30 ~ 2018-05-07 6/20명 마감
96 3D 프린팅을 위한 3D 모델링 2차 2일(중급) 2018-04-30 ~ 2018-05-07 7/20명 마감
95 3D 프린팅을 위한 3D 모델링 2차 1일(중급) 2018-04-30 ~ 2018-05-07 7/20명 마감
94 문제해결형 메이킹-지진감지기 2018-04-02 ~ 2018-04-20 8/20명 마감
93 VR(가상현실) 1차 2018-04-02 ~ 2018-04-20 8/20명 마감
92 메이크블록코딩 1차 3일(초급) 2018-04-02 ~ 2018-04-20 10/20명 마감
91 메이크블록코딩 1차 2일(초급) 2018-04-02 ~ 2018-04-20 10/20명 마감
90 메이크블록코딩 1차 1일(초급) 2018-04-02 ~ 2018-04-20 10/20명 마감
89 3D 프린팅 1차 2일(중급) 2018-04-02 ~ 2018-04-13 6/20명 마감
88 3D 프린팅 1차 1일(중급) 2018-04-02 ~ 2018-04-13 6/20명 마감
87 3D 모델링 1차 3일(중급) 2018-04-02 ~ 2018-04-13 6/20명 마감