1GKPkqYT1600hdHY1580ABDU1660EfTT1680OLnh1380fYLg1340snhk1440OEhzY640GnTF4700oEFS3440lGNG3600gZtBoobBj7b1mQ204740vRMB2980lalH3120FDxi4720PSVh2620UGQd2580VDTJ4720asVQ2620omQQ2580jaIo4720UVlg2780PEnJ3280Fne1

HOME > 교육지원 > POSTECH 무한상상실
교육 신청
번호 교육명 접수기간 정원 상태
94 문제해결형 메이킹-지진감지기 2018-04-02 ~ 2018-04-20 10/20명 접수
93 VR(가상현실) 1차 2018-04-02 ~ 2018-04-20 8/20명 접수
92 메이크블록코딩 1차 3일(초급) 2018-04-02 ~ 2018-04-20 11/20명 접수
91 메이크블록코딩 1차 2일(초급) 2018-04-02 ~ 2018-04-20 11/20명 접수
90 메이크블록코딩 1차 1일(초급) 2018-04-02 ~ 2018-04-20 11/20명 접수
89 3D 프린팅 1차 2일(중급) 2018-04-02 ~ 2018-04-13 6/20명 접수
88 3D 프린팅 1차 1일(중급) 2018-04-02 ~ 2018-04-13 6/20명 접수
87 3D 모델링 1차 3일(중급) 2018-04-02 ~ 2018-04-13 6/20명 접수
86 3D 모델링 1차 2일(중급) 2018-04-02 ~ 2018-04-13 7/20명 접수
85 3D 모델링 1차 1일(중급) 2018-04-02 ~ 2018-04-13 7/20명 접수
84 학부모 대상 메이킹 2차 2일 2018-04-02 ~ 2018-04-13 2/20명 접수
83 학부모 대상 메이킹 2차 1일 2018-04-02 ~ 2018-04-13 3/20명 접수
82 학부모 대상 메이킹 1차 2일 2018-04-02 ~ 2018-04-13 3/20명 접수
81 학부모 대상 메이킹 1차 1일 2018-04-02 ~ 2018-04-13 2/20명 접수
80 M4 썸머스쿨(중고등 2기 4차) 2017-07-17 ~ 2017-08-03 13/15명 마감
79 M4 썸머스쿨(중고등 2기 3차) 2017-07-17 ~ 2017-08-03 14/15명 마감
78 M4 썸머스쿨(중고등 2기 2차) 2017-07-17 ~ 2017-08-03 13/15명 마감
77 M4 썸머스쿨(중고등 2기 1차) 2017-07-17 ~ 2017-08-03 19/15명 마감
76 M4 썸머스쿨(중고등 1기 4차) 2017-07-17 ~ 2017-08-03 22/15명 마감
75 M4 썸머스쿨(중고등 1기 3차) 2017-07-17 ~ 2017-08-03 18/15명 마감